Ik ben een ICT leidinggevende met een brede ervaring die mensen mee krijgt in verandertrajecten ook mensen van wie de organisatie dat niet verwacht.

Dat bereik ik door eerlijk, duidelijk en recht door zee te zijn. Soms wat 'hoekig' maar over het algemeen wordt me dat vergeven.

Ik zorg voor rust en duidelijkheid. Ik stel mij onafhankelijk op en sta voor mijn mensen zonder ze te 'pamperen'.

De sterke punten in mensen zijn voor mij het uitgangspunt om mensen te bewegen die verder te ontwikkelen.

Daarnaast ben ik goed in het organiseren van de werkzaamheden door structuren te bedenken en te implementeren. Daarbij beweeg ik de medewerkers om zelf met oplossingen te komen en mee te werken aan het verbeteren van de organisatie.

Ik ben dienstverlenend zonder mijn team of mezelf op te offeren. Met andere woorden dienstverlenen is het doel maar niet ten koste van alles. Nee, nu even niet kan ook een antwoord zijn. Ik probeer altijd alle belangen van alle partijen af te wegen en zo tot een weloverwogen mening te komen.

Daarbij bouw ik op mijn brede ervaring, opgedaan tijdens mijn werk in meer dan 25 jaar in het werkveld van ICT.