Treant Zorggroep
Ik ben Hoofd ICT Applicatiemanagement geweest en was verantwoordelijk voor het technisch en functioneel applicatiebeheer van het EPD en ZIS van Nexus plus voor het beheer nog enkele andere applicaties.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Hier heb ik de teamleider Automatisering tijdelijk vervangen. Naast aansturing van het team mocht ik ook de nodige verbeteringen aanbrengen.

Cosis
Bij Cosis was ik verantwoordelijk voor de aansturing van de afdeling automatisering. De opdracht was om de nieuw gevormde afdeling te positioneren en de  samenwerking in de afdeling en daarbuiten vorm te geven. Verder waren er de nodige technische uitdagingen die opgepakt moeten worden.

Zorgcombinatie Noorderboog / Isala Diaconessenhuis
Bij de Zorgcombinatie Noorderboog was ik verantwoordelijk voor de aansturing van het team ICT beheer. De opdracht was om het dagelijksbeheer te verbeteren, zorg te dragen voor opleiding en ontwikkeling van de medewerkers en de structurering van vraag en aanbod.

Rijksdienst Caribisch Nederland
Bij de Rijksdienst Caribisch Nederland heb ik met het nieuwe team de ICT-omgeving verder uitgebouwd en de kwaliteit verbeterd. De ICT Dienstverlening ingericht voor 7 rijksdepartementen en 14 klanten op één gezamenlijke ICT infrastructuur. Dit betekent veel overleg en afstemming in een politieke omgeving.

Gemeente Groningen
Bij de gemeente heb ik een verandertraject geleid om de taakvolwassenheid te verhogen en het nemen van eigen verantwoording te stimuleren waardoor de kwaliteit en de effectiviteit van het team sterk is verbeterd.

Belastingdienst Centrum voor ICT
Als teammanager verantwoordelijk voor de prestaties van een team van 35 medewerkers die software voor het mainframe ontwikkelen. 
Werken met een bestaand team dat ik van reactief naar proactief werken heb begeleid.

Defensie
Bij Defensie heb ik leiding gegeven aan verschillende teams die verschillende niveaus van volwassenheid hadden. 
Vanaf mijn 18e heb ik leidinggegeven aan kleine tot middelgrote teams op verschillende niveaus.

Download hier mijn CV
Een overzicht van mijn sterke punten vindt u hier