Cosis
Bij Cosis ben ik verantwoordelijk voor de aansturing van de afdeling automatisering. De opdracht is om de nieuw gevormde afdeling te positioneren en de  samenwerking in de afdeling en daarbuiten vorm te geven. Verder zijn er de nodige technische uitdagingen die opgepakt moeten worden.

Zorgcombinatie Noorderboog / Isala Diaconessenhuis
Bij de Zorgcombinatie Noorderboog was ik verantwoordelijk voor de aansturing van het team ICT beheer. De opdracht was om het dagelijksbeheer te verbeteren, zorg te dragen voor opleiding en ontwikkeling van de medewerkers en de structurering van vraag en aanbod.

Rijksdienst Caribisch Nederland
Bij de Rijksdienst Caribisch Nederland heb ik met het nieuwe team de ICT-omgeving verder uitgebouwd en de kwaliteit verbeterd. De ICT Dienstverlening ingericht voor 7 rijksdepartementen en 14 klanten op één gezamenlijke ICT infrastructuur. Dit betekent veel overleg en afstemming in een politieke omgeving.

Gemeente Groningen
Bij de gemeente heb ik een verandertraject geleid om de taakvolwassenheid te verhogen en het nemen van eigen verantwoording te stimuleren waardoor de kwaliteit en de effectiviteit van het team sterk is verbeterd.

Belastingdienst Centrum voor ICT
Als teammanager verantwoordelijk voor de prestaties van een team van 35 medewerkers die software voor het mainframe ontwikkelen. 
Werken met een bestaand team dat ik van reactief naar proactief werken heb begeleid.

Defensie
Bij Defensie heb ik leiding gegeven aan verschillende teams die verschillende niveaus van volwassenheid hadden. 
Vanaf mijn 18e heb ik leidinggegeven aan kleine tot middelgrote teams op verschillende niveaus.

Download hier mijn CV
Een overzicht van mijn sterke punten vindt u hier

Welkom op de site van De Kiel Interim management

Ik hoop dat u hier nuttige informatie zult vinden. 
Met deze site wil ik me, naast LinkedIn, ook nog op een andere manier presenteren.
Compact en duidelijk, zoals mij dat typeert.

Als ICT manager ben ik werkzaam geweest bij Defensie, De Belastingdienst, Gemeente Groningen, de Rijksdienst Caribisch Nederland,zorgcombinatie Noorderboog/Isala-Diaconessenhuis  en Cosis. Bij al deze organisaties heb ik leiding gegeven aan diverse verandertrajecten van overdracht van dienstverlening tot het doorvoeren van organisatiewijzigingen in teams. Hierbij ben ik in de loop van de jaren van medeverantwoordelijk uiteindelijk eindverantwoordelijk geworden voor de inrichting en de prestaties van de afdeling 


Gerard Kielema